Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

POT LJUBEZNI SKOZI ČAS

Zgodovina Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni – usmiljenk 1919–2019

Pacek Karla 

Strani: 456
Format: 165 mm x 235 mm
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2019
ISBN 978-961-278-458-4
25,00 € Daj v košarico

Zveste služenju ubogim iz ljubezni

Zgodovina Slovenske province Družbe hčera krščanske lju­bezni – usmiljenk izhaja v jubilejnem letu 2019, ko provinca obhaja stoletnico obstoja. Knjiga je namenjena počastitvi jubileja in seznanitvi širše javnosti tako z zgodovino Slovenske province kot z delom in življenjem sester usmiljenk, živečih v sestrskih skupnostih vse do danes.

Uvodni predstavitvi okoliščin nastanka Družbe v Franciji 17. stoletja in njunih ustanoviteljev, sv. Vincencija Pavelskega in sv. Ludovike de Marillac, sledi kratka predzgodovina Slovenske province z izvorom v Graški provinci. Prelomnico in nov začetek predstavlja leto 1919, ko je bila ustanovljena samostojna Jugoslovanska provinca, ki sedanje ime nosi od leta 1992. Osrednji del monografije je namenjen pregledu dejavnostih sester v zdravstvenih, socialnih, vzgojno-izo­braževalnih, karitativnih in pastoralnih ustanovah ter v skupnostih za potrebe sester v prostoru bivše Jugoslavije in Albanije. Pregled aktualnega stanja province razodeva veliko dediščino preteklosti in spremembe v sedanjosti. Zadnji del monografije prinaša sintetično predstavitev stoletnega delovanja Slovenske province.

Monografija Pot ljubezni skozi čas je izjemno dragoceno delo. Njegova pomembnost je večplastna. Na prvi pogled gre za monografijo s področja slovenske monasteriologije, ki je kljub opravljenemu delu še vedno zelo nepopolna. Zlasti to velja za ženske ustanove in novejši čas. Njena druga izstopajoča dragocenost je v obravnavanem času stare in nove Jugoslavije ter samostojne Slovenije, treh neprimer­ljivih etap naše polpreteklosti, ko sta gospodarsko-socialni in ideološki sistem zaznamovala našega človeka kot nikoli poprej. […] Pričujoče delo daleč presega skromnost, ki jo napoveduje naslov monografije. Ne smemo zanikati, da se izjemno vključuje tudi v najsodobnejše ženske študije.
Iz recenzije prof. dr. Staneta Grande

O avtorici

Karla Pacek je leta 2014 diplomirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z diplomskim delom Ko spregovorijo matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči matičnih knjig, ki z izvirno analizo vpisov krstov otrok v vikariatu oziroma župniji Krško omogoča vpogled v družbeni, poklicni, demografski in gospodarski položaj mestnega prebivalstva. Leta 2017 je diplomsko delo kot monografijo založil Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško. Aktualno področje avtoričinega raziskovanja je zgodovina Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni. Pričujoča znanstvena monografija je izšla v počastitev stoletnice Slovenske province in pomeni prvo temeljito predstavitev mnogostranskega delovanja sester usmiljenk v slovenskem in širšem jugoslovanskem prostoru.