Redna zbirka

Redna zbirka Mohorjeve družbe je nekaj edinstvenega v vsej Evropi. Že več kot 165 let prihaja med Slovence. Resda ne več v 100 000 izvodih kot ob koncu prve svetovne vojne, res ne seže več povsod po svetu, kjer žive Slovenci. Anton Aškerc je npr. v potopisu Med Rusi in Turki načrtoval obisk pri naročnikih Mohorjeve zbirke v Zakavkazju … A vseeno! V slovenske družine prihaja zbirka že več kot 160 let. Zato si vodstvo prizadeva z Mohorjevskim adventnim knjižnim darom obuditi izročilo in poskrbeti, da sleherna družina sprejme medse knjižni dar Mohorjeve. V njem je knjiga za vsak rod – od dedka do vnuka, tudi za starše in za vse skupaj. Redna zbirka postaja tudi Knjižni dar za družino; zato, da jo v razvedrilu poveže, da jo s priročniki vzgaja in poučuje, da jo s povestjo obogati.

REDNA ZBIRKA 2025 (IZIDE NOVEMBRA 2024)

Mohorjev koledar 2025
Kar se pomembnega zgodi slovenskemu narodu in v svetu, že 167 let beleži Mohorjev koledar – s kalendarijskimi podatki, pregledi najpomembnejših dogodkov in pestrimi prispevki avtorjev po tematskih sklopih.

Branko Petauer: Izgubljeni sin (Slovenske večernice 174)
Zaheja hrepenenje po vznemirljivem življenju iz mirne judovske družine zvabi v Damask in naprej v Aleksandrijo, kjer pa ga veseljačenje in razuzdano življenje ne izpolnjujejo. A ko se zave svoje béde, je očetova dediščina že skopnela. Povest izgubljenega sina vrne v velikodušno očetovo naročje, za kar pa starejši sin – zvesto svetopisemski priliki – nima razumevanja.

Gregor Antoličič: Med upi in realnostjo
Monografija v ospredje postavlja usodo posameznika v prelomnem času konca prve svetovne vojne in prvih let obstoja mlade jugoslovanske državne tvorbe. Največjo stisko so doživljali prav najranljivejši, vdove, sirote in vojni invalidi, saj so bile jugoslovanske socialne pomoči do nesrbskega dela prebivalstva pogosto precej diskriminatorne.

Devra Lehmann: Sokrat. Življenje, vredno življenja
Živahen in dostopen uvod v spoznavanje enega od temeljnih filozofov zahodne civilizacije, katerega vpliv je čutiti tudi več kot dva tisoč let pozneje. Njegov najpomembnejši prispevek je verjetno prav ta, da je ljudi okoli sebe izzval, naj svoje ideje in prepričanja preizkusijo v medsebojnem pogovoru; v prepričanju, da lahko na ta način postanemo družba, ki pozna razliko med resnico in lažjo ter najde tisto, zaradi česar je življenje vredno življenja.

Mojiceja Bonte in Polona Kosec: Simon Gregorčič
Ob 180-letnici rojstva se v seriji slikanic vélikih Slovenk in Slovencev poklanjamo goriškemu slavčku, vodilnemu pesniku Stritarjevega Zvona, duhovniku, pomembnemu kulturnemu in narodnoprebudnemu delavcu.

 

Komplet petih knjig po prednaročniški ceni: 58 EUR (redna cena: 75 EUR).
(Skupna vrednost posameznih knjig iz zbirke je 125 EUR.)
Mohorjev koledar po prednaročniški ceni: 22,50 EUR (redna cena: 25 EUR).
Prednaročilo: do 29. februarja 2024.

Naročila: 
03 426 48 00
info@celjska-mohorjeva.si
www.mohorjeva.org