Revija ZVON

Najstarejša slovenska revija za literaturo, kulturo in družbo

ZVON je najstarejša slovenska revija za literaturo, kulturo in družbo. Med bralce prihaja kot dvomesečnik v prenovljeni podobi, s katero poudarjamo njeno izročilo uveljavljanja žlahtne pisane besede, ki je v letu 2020 obeleževala 150 let od prvega izida.

 

Zvon pozornost posveča aktualnim dogodkom in sodobnim miselnim tokovom v kulturi in družbi, prostor pa odpira tako uveljavljenim avtorjem kot tudi povsem svežim literarnim peresom, mladim ustvarjalcem in še ne objavljenim literarnim delom.

Zvon kot podoba nečesa pomembnega za skupnost simbolizira pomembnost sodelovanja v javnem življenju in tudi v današnji prenovljeni obleki pomembno sooblikuje slovensko družbeno in kulturno zavest.

Letno izide šest številk Zvona v petih tiskanih izdajah.

Izidi revije Zvon v letu 2024:
številka 1: 20. februarja,
številka 2: 23. aprila,
številka 3/4: 18. junija (dvojna številka),
številka 5: 17. septembra,
številka 6: 3. decembra.

Ustvarjalci lahko prispevke za objavo pošljete
na elektronski naslov zvon@celjska-mohorjeva.si.

Izvršna urednica: Meta Lenart Perger.

Na doživeto branje!

 

Zvon 2024

Iz zgodovine revije Zvon

 

Revijo Zvon je leta 1870 na Dunaju začel izdajati Josip Stritar kot prvo slovensko literarno revijo. Z njo je ustvaril prvo napredno svobodomiselno glasilo, ki je smiselno odgovorilo na takratne kulturne potrebe Slovencev.

Leta 1881 so tradicijo Zvona nadaljevali Jurčič, Kersnik, Levec in Tavčar v Ljubljanskem zvonu, ki je vse do začetka druge svetovne vojne ostal osrednji slovenski literarni mesečnik. Leta 1941 je prenehal izhajati.

Njegovo tradicijo so leta 1983 obudili v Celovcu, kjer je do 1998 izhajal kot Celovški zvon. 

Od 1998 naprej revija izhaja spet kot Zvon v založništvu Celjske Mohorjeve družbe.