Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

ZGODNJEKRŠČANSKI SPISI

 

Strani: 1240
Format: 160 mm x 235 mm
Vezava: Trda vezava
Leto izdaje: 2015
ISBN: 978-961-278-209-2
39,00 €

Članska cena: 35,10 € Daj v košarico

Vsi spisi iz prve dobe krščanstva
Uredila Gorazd Kocijančič in Vid Snoj

V tej monumentalni knjigi so zbrana vsa doslej znana najstarejša krščanska besedila, katerih avtorji so nekateri izmed Jezusovih učencev in drugi njegovi sodobniki, ki so širili njegov nauk. 


Knjiga se ravna po kronološki razporeditvi nastanka teh spisov, kakor jih je razvrstil eden najuglednejših nemških poznavalcev Nove zaveze, Klaus Berger. Vsebuje njegove uvode v posamezne spise. Večino teh besedil je Cerkev sprejela kot svete knjige v t. i. kanon Nove zaveze.

Poleg teh so prvič v slovenščini v eni knjigi zbrana tudi vsa tista besedila, ki v ta kanon niso bila uvrščena in so v zgodovini po krivici dobila predznak spornosti (apokrifi). Vsa besedila so prevedena iz izvirnih jezikov.

T. i. apokrifna besedila kažejo veliko oznanjevalno sorodnost s kanoničnimi spisi in so izjemne vrednosti, saj so rezultat iste »eksplozije«, ki jo je povzročilo življenje in delovanje Jezusa, Božjega Sina.

Knjiga prinaša naslednje zgodnjekrščanske spise, razvrščene po kronologiji nastanka:

Drugo Janezovo pismo • Tretje Janezovo pismo • Pavel: Prvo pismo Tesaloničanom • Drugo pismo Tesaloničanom • Prvo Petrovo pismo • Prvo Janezovo pismo • Jakobovo pismo • Pavel: Prvo pismo Korinčanom • Pavel: Drugo pismo Korinčanom • Pavel: Pismo Galačanom • Pavel: Pismo Rimljanom • Pismo Hebrejcem • Pavel: Pismo Filipljanom • Pismo Efežanom • Pismo Kološanom • Barnabovo pismo • Pavel: Pismo Filemonu • Vir izrekov (Q) • Oksirinški papirus 840 • Oksirinški papirus 1224 • Nauk dvanajsterih apostolov • Fajumski fragment • Janezov evangelij • Razodetje • Fragment Jn 7,53 – 8,11 • Markov evangelij • Lukov evangelij • Apostolska dela • Matejev evangelij • Tomažev evangelij • Egertonov papirus 2 • Berlinski papirus 11710 • Strasbourški koptski fragment • Markov drugi sklep • Petrov evangelij • Freerjev izrek (logion) • Judovo pismo • Prvo Klementovo pismo • Drugo Klementovo pismo • Drugo Petrovo pismo • Prvo pismo Timoteju • Drugo pismo Timoteju • Pismo Titu • Kairski papirus (Papyrus Cair[o]ensis) • Fragment neznanega evangelija iz Pavlovih del • Kvadratov fragment • Elhesajeva knjiga • Ignacij Antiohijski: Sedem pisem • Hermov Pastir • Polikarp iz Smirne: Dve pismi Filipljanom • Neznani berlinski evangelij • Salomonove ode • Petrovo oznanilo • Hebrejski evangelij • Nazarejski evangelij • Ebionitski evangelij • Egipčanski evangelij • Epistula apostolorum (Pismo apostolov) • Testimonium Veritatis (Pričevanje Resnice) • Gnostična razlaga (Razlaga spoznanja) • Pismo Reginu (ali Razprava o vstajenju) • Evangelium Veritatis (Evangelij Resnice) • Papijevi fragmenti • Filipov evangelij • Agrapha • Petrovo razodetje • Pismo Laodikejcem • Tretje pismo Korinčanom • Pavlova dela (Acta Pauli) • Grški Hamburški papirus iz Pavlovih del • Pavlovo razodetje • Petrova dela • Pismo Diognetu • Meliton Sardski: Homilija o pashi • Jakobov protoevangelij • Tomažev evangelij o Jezusovem otroštvu • Marijin evangelij • Markionski uvodi k Pavlu • Tacijan: Evangeljska harmonija • Zgodnjekrščanske interpolacije v judovskih spisih • »Plesna pesem« v Janezovih delih (Acta Johannis) • Dve stari himni Kristusu • »Poročna pesem« iz Tomaževih del (Acta Thoma)Odlomek
»Bogat je tisti, ki se mnogih usmili in ki posnema Boga tako, da daje od tega, kar ima. Bog je namreč vsem dal vse od tega, kar je ustvaril. Razumite torej, bogati, da morate služiti, da ste nagrabili več, kot sami potrebujete. Vedite, da drugim manjka tega, česar imate vi preveč. Sramujte se imeti tuje; posnemajte Božjo pravičnost, pa ne bo nihče reven.«
(Petrovo oznanilo, fragment 16)