Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

KAR NEJ REJS, SE NEČ NE GUVURI

Povedke izpod Lisce in njene širše okolice

Vidmar Mandič Breda 

Strani: 304
Format: 130 mm x 210 mm
Zbirka: GLASOVI
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2013
ISBN: 978-961-278-071-5

Povedke izpod Lisce in njene širše okolice

Folklorno gradivo je razdeljeno na enajst poglavij, ki predstavljajo posamezne žanre. Odločitev, kam uvrstiti posamezno povedko, ni bila vedno lahka. Bogastvo različnih motivov v njej nam namreč pogosto preprečuje zanesljivo umeščanje, zato je nemalokrat težko govoriti o žanrski čistosti, čeprav smo seveda skušali slediti temu kriteriju. Tako si torej sledijo: pravljice, bajčne povedke, vražljive povedke, strašljive povedke, legendne povedke, razlagalne povedke, zgodovinske povedke, roparske povedke, socialne povedke, anekdote in šaljive povedke.

Jeseni 2008 je prof. dddr. Marija Stanonik k zbiranju folklornih pripovedi spodbudila prof. Bredo Vidmar Mandič, ki je delo pričela na področju vzhodnega Posavskega hribovja. Okvirne meje obravnavanega področja so predstavljali reki Savinja in Sava ter potoka Sevnična in Gračnica, a je zbirateljica snovno večkrat segla čeznje, saj so kraje tod in onstran voda marsikdaj v zgodovini povezovale upravnopolitične in cerkvenoupravne enote. Čeprav razodevajo bogato duhovno sled in kulturno zgodovino od arheološke dobe dalje, so jih zbiralci slovstvenofolklornega gradiva na Slovenskem, največkrat obšli. Breda Vidmar Mandič je skušala spoznavati in s snemalno napravo posneti čim več pripovedovalcev iz različnih krajev, vendar je delež tistih iz vasi pod goro Lisco morda malce večji.
Folklorno gradivo je razdeljeno na enajst poglavij, ki predstavljajo posamezne žanre. Tako si torej sledijo: pravljice, bajčne povedke, vražljive povedke, strašljive povedke, legendne povedke, razlagalne povedke, zgodovinske povedke, roparske povedke, socialne povedke, anekdote in šaljive povedke.