Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

GORENJSKE DRUŽINE V 18. STOLETJU

več avtorjev 

Strani: 744
Format: 210 mm x 297 mm
Vezava: Trda vezava
Leto izdaje: 2016
ISBN: 978-961-278-278-8
38,50 €

Članska cena: 34,65 € Daj v košarico

Knjigo GORENJSKE DRUŽINE V 18. STOLETJU je Celjska Mohorjeva družba pripravila in izdala v sozaložništvu z Inštitutom Karantanija in s Slovensko matico.

Pri pripravi knjige so sodelovali: mag. Tone Krampač, 
dr. Lovro Šturm, dr. Stane Granda, dr. Primož Simoniti in dr. Matjaž Bizjak.

Izjemna knjiga zgodovinskega pomena!

Leta 1754 je cesarica Marija Terezija odredila štetje in popis prebivalstva za celotno avstrijsko cesarstvo. Nadškofijski arhiv v Ljubljani hrani tudi te izvirne dokumente, 74 rokopisnih zapisov prvega popisa prebivalstva na današnjem slovenskem ozemlju, t. i. Kapiteljski arhiv. Izvirniki so za uporabnike težko razumljivi, rokopisi so večinoma slabo berljivi in mnogi zapisani v gotici.


Pričujoča knjiga kot prva svoje vrste vsebuje transkripte sistemskih popisov takratnega prebivalstva za 24 gorenjskih župnij: Bled, Bohinj, Dovje, Gorje, Jesenice, Kamna Gorica, Koroška Bela, Kranj, Kranj - Šmartin, Kranjska Gora, Križe, Kropa, Ljubljana Šentvid, Mošnje, Naklo, Ovsiše, Podbrezje, Preddvor, Radovljica, Smlednik, Sora, Šmartno pod Šmarno goro, Vodice in Zasip, ki segajo od Kranjske Gore do Šentvida nad Ljubljano. Devet od teh jih je v latinščini in 15 v nemščini.

Več let trajajoče naporno in zahtevno delo s prepisom izvirnih listinskih zapisov je vzorno in dosledno po izvirnemu zapisu, tudi z nespremenjenimi občasnimi pisnimi pomotami takratnih popisovalcev, opravil izkušeni poznavalec rokopisnih arhivskih gradiv arhivar Tone Krampač. Njegovo delo je dopolnil zgodovinar Matjaž Bizjak, ki je za krajevna imena iz takratnega zapisa določil sedanja poimenovanja krajevnih imen in jih vnesel v besedilo prepisa. Na enak način je v besedilu zapisa določil tudi zapise tedanjih gospostev. Gospostva je prikazal tudi v posebnem poglavju na koncu zapisov. Zgodovinar Stane Granda je o popisu prebivalstva leta 1754 kot prelomnem dogodku naše zgodovine pripravil zelo zanimivo poglobljeno uvodno predstavitev. Na koncu so knjigi dodani seznami in kazalo slovenskih krajevnih imen, razvrščeni najprej po župnijah, nato po abecedi za celotno knjigo ter krajši priročni slovarček najpogostejših latinskih in nemških izrazov, ki bralcu olajša razumevanje besedila.


Prispevek na TV Slovenija ...

Prispevek v Gorenjskem glasu ...