Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

ABC TRANSFUZIJSKE MEDICINE

več avtorjev 

Strani: 168
Format: 219 mm x 276 mm
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2015
ISBN: 978-961-278-194-1
40,00 €

Članska cena: 36,00 € Daj v košarico

ABC transfuzijske medicine je poznan učbenik iz serije medicinskih učbenikov ABC. Delo obravnava resnično vsa področja transfuzijske medicine od darovalcev krvi, preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki, osnovni preiskavi pred transfuzijo, prikaza transfuzijskih pripravkov in zdravil iz plazme, do zapletov po transfuziji, posebnostmi transfuzijske medicine v nosečnosti, hemovigilance, krvnih nadomestkov in presaditve matičnih celic ter celičnega zdravljenja.

Delo je napisano razumljivo in zgoščeno, s številnimi preglednicami in slikami ter s kratkimi poudarki posameznih vsebin ob vsakem poglavju.

Četrto izdajo ABC transfuzijske medicine je pripravila Marcela Contreras iz Royal Free and University College Hospitals Medical School iz Londona s številnimi sodelavci. Skoraj vsakemu poglavju je dodan strokovni komentar o izvajanju posameznega strokovnega področja v Sloveniji.

Knjiga je namenjena izobraževanju študentov medicine in stomatologije, študentom farmacije in laboratorijske medicine ter specializantom in specialistom različnih področij medicine (internistom, pediatrom, kirurgom in anesteziologom). Ne nazadnje bo v pomoč tudi diplomiranim medicinskim sestram, ki želijo pridobiti temeljitejše znanje iz transfuzijske medicine.

… Knjiga je zanimiva, prijazna za branje in pedagoško učinkovita. Veliko število tabel zagotavlja preglednost, razumevanje in učenje olajšujejo shematsko prikazani pristopi in povzetki, knjigo krasijo poučne skice in slike. Napisana je tako, da jo lahko razume tudi bralec, ki ni specialist transfuziolog ali hematolog. Pri tem mislimo posebej na organizatorje krvodajalstva (RKS) in krvodajalce.

Uredili: Marcela Contreras, Primož Rožman in Dragoslav Domanovič
Strokovna recenzija: prof. dr. Peter Černelč in prof. dr. Franc Strle
Urednika: Erik Karič in Jože Faganel


Iz vsebine

1 Krvodajalci: demografski podatki, izbira krvodajalcev in presejalno testiranje darovane krvi • 1
Dodatek: Kratek pregled krvodajalstva v Sloveniji • 6
2 Preskrba s krvjo, potrebe po krvi in krvnih komponentah ter upravljanje z zalogami krvi • 8
3 Predtransfuzijske preiskave, naročanje komponent krvi in postopki ob transfuziji • 12
Dodatek: Predtransfuzijske preiskave, naročanje komponent krvi in postopki ob transfuziji v Sloveniji • 17
4 Transfuzija eritrocitov • 18
5 Transfuzije trombocitnih in granulocitnih pripravkov • 25
6 Hemolitična bolezen novorojenčka in njeno preprečevanje • 30
Dodatek: Algoritem predporodnih in poporodnih preiskav in ukrepanja v Sloveniji • 36
7 Transfuzija pri plodu in novorojenčku • 37
8 Zdravila iz plazme in indikacije za njihovo uporabo • 44
Dodatek: Oskrba s koagulacijskimi faktorji v Sloveniji • 51
9 Raztopine humanega albumina in pomisleki pri uporabi kristaloidov in koloidov • 52
Dodatek: Oskrba z albumini v Sloveniji • 57
10 Zdravljenje obsežnih krvavitev pri kirurških posegih in poškodbah • 58
11 Imunski zapleti po transfuziji krvi • 65
12 Infekcijski zapleti transfuzije: bakterije in paraziti • 72
13 Infekcijski zapleti transfuzije: virusi • 77
14 Variantna Creutzfeldt-Jakobova bolezen in njen vpliv na preskrbo s krvjo v VB • 82
15 Tveganja, povezana s transfuzijo, in hemovigilanca: sistem SHOT v VB • 86
Dodatek: Hemovigilanca v Sloveniji • 92
16 Alternative transfuziji alogenske krvi • 94
17 Krvni nadomestki in terapevtiki za prenos kisika • 100
18 Ustrezna uporaba krvi in boljše transfuzijsko zdravljenje • 104
19 Presaditev matičnih celic in celične terapije • 109
Komentar: Presaditev matičnih celic in celične terapije v Sloveniji • 114
20 Transfuzija krvi v okviru zakonodaje in direktiv Evropske unije • 115
Dodatek: Zakonski okviri transfuzijske medicine v Sloveniji • 121
Zahvala in predstavitve • 147

Prejemniki krvi in zdravil iz krvi se zahvaljujejo Rdečemu križu Slovenije za predanost krvodajalcev in Zavodu za transfuzijsko medicino RS za strokovno odličnost na področju transfuziologije.