Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

O PLEČNIKU

Prispevki k preučevanju, interpretaciji in popularizaciji njegovega dela

Valena Tomáš 

Strani: 256
Format: 235 mm x 285 mm
Vezava: Trda vezava
Leto izdaje: 2013
ISBN: 978-961-278-046-3
39,00 €

Članska cena: 35,10 € Daj v košarico

Detektivsko odstiranje vzgibov Plečnikovega snovanja

Knjiga ni le še ena v nizu monografij o Plečniku, ki bi ponujala novo interpretacijo celotnega opusa, temveč zbirka esejev o doslej le malo obdelanih temah. Posebna pozornost je posvečena vrhuncu Plečnikovega dela – njegovemu Praškemu opusu. V knjigi je prvič objavljena dokumentacija edinstvene arhitekturne razstave in situ Josip Plečnik – Arhitektura za novo demokracijo, ki jo je avtor realiziral leta 1996 na Praškem gradu.

O knjigi
Sijajno delo Tomáša Valene predstavlja in razčlenjuje doslej neopažene vidike Plečnikovega dela s poudarkom tako na arhitektovem odnosu do prostora in krajine, kot tudi do zgodovine arhitekturnega izročila. Profesor Valena, izjemen in profiliran strokovnjak za vprašanja arhitekturne topografije, že več desetletij poglobljeno preučuje Plečnikov opus. V pričujočem delu povzema svoje zgodnje razprave in predstavlja nove prispevke o tej tematiki.

Avtor z velikim občutkom za podrobnosti združuje nove in sofisticirane ugotovitve ter nazorno in izvirno razčlenjuje mdr. tudi manj običajne umetnikove arhitekturne izraze. Delo, ki je zbir individualnih študij in pred bralcem izrisuje Plečnikovo osebnost, predstavlja nujno potreben pregled kompleksnega polja srednjeevropske arhitekture. Valenova razprava predstavlja pomemben doprinos k ponovnemu odkrivanju kompleksnosti narodne in kulturne istovetnosti na tem območju po letu 1918, v času razpada avstro-ogrskega cesarstva in s tem prinaša ključne koncepte, kako lahko beremo, tolmačimo in navsezadnje tudi vrednotimo srednjeevropski prispevek k arhitekturi iz začetka 20. stoletja.
(prof. dr. Jindřich Vybiral, Akademija za umetnost, arhitekturo in oblikovanje v Pragi)

Valenova knjiga pomeni pomemben prispevek k razumevanju Plečnikove umetnosti, s posebnim poudarkom na njegovem Praškem opusu. Monografija zapolnjuje vrzel v preučevanju vrhunca umetnikovega ustvarjanja. Pisana je strogo znanstveno, a je hkrati razumljiva tudi širši strokovni in laični javnosti. Obravnava temeljna izhodišča Plečnikovega ustvarjanja, pa tudi njegov odnos do zgodovine, demokracije, filozofije, ter hkrati prinaša povsem praktične razlage njegovega načina dela. Valena nas suvereno vodi
skozi nastanek nekaterih Plečnikovih temeljnih projektov (mdr. vrtov in dvorišč Praškega gradu) in se poglobi tudi v Plečnikovo snovanje sakralnih prostorov.
(prof. dr. Damijan Prelovšek, član Evropske akademije znanosti in umetnosti)

V Sloveniji rojeni ter na Dunaju, v Pragi in Ljubljani delujoči arhitekt Jože Plečnik je ena najbolj izstopajočih osebnosti v arhitekturi 20. stoletja. Njegov čez tri srednjeevropske države razprostrt opus, ki izhaja iz izročila dunajske moderne in z neverjetnim ustvarjalnim nabojem reflektira lekcije iz zgodovine gradbene umetnosti, ni do danes izgubil prav nič svoje izrazne moči. Nesporni vrhunec njegovega arhitekturnega snovanja predstavlja štirinajstletno predano delo, posvečeno prenovi Praškega gradu v demokratično predsedniško rezidenco in državni simbol leta 1918 novoustanovljene Češkoslovaške republike. V Plečnikovem delovanju zato Praga upravičeno zaseda osrednje prizorišče. Profesor Valena si je kot strokovnjak na področju arhitekturnega raziskovanja s številnimi široko zastavljenimi raziskovalnimi pobudami pridobil mednarodni ugled. Pri svojem delu se loteva širokega nabora tem, vedno znova pa pri tem uspešno in plodovito povezuje temeljne raziskave znotraj kompleksnega zgodovinskega okvira. Moč njegovega znanstvenega prispevka nenazadnje izhaja iz njegove izvirnosti pri izbiri raziskovalnih izhodišč: z osredotočanjem na še neobdelana področja in vidike umetnikovega dela nam tako odstira vselej nove fasete ustvarjalnih pristopov in umetniške osebnosti Jožeta Plečnika.

Monografija O PLEČNIKU navdušuje tudi z izredno bogato in kvalitetno likovno opremo, ki bralcu omogoča, da neposredno sledi avtorjevim analizam in argumentacijam. Tako ne nagovarja le uvedene strokovne publike, ampak najširši krog zainteresiranega bralstva, ki mu delo prinaša celovit vpogled v to zanimivo poglavje arhitekturne zgodovine. Delo predstavlja pomemben impulz sodobnim arhitekturnim raziskavam v osrčju Evrope.
(prof. dr. Jörg Stabenow, Bibliotheca Hertziana – Umetnostnozgodovinski inštitut Maxa Plancka v Rimu)