Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

Evidenca o obdelavi in varstvu osebnih podatkov prejemnikov obvestil1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca prejemnikov obvestil


2. Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež:
DRUŠTVO MOHORJEVA DRUŽBA, Prešernova 23, 3000 CELJE,
matična številka: 5117852,
in
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA D. O. O., Prešernova 23, 3000 CELJE,
matična številka: 2028484.
V nadaljnjem obe pravni osebi poimenovani kot: Celjska Mohorjeva družba.


3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1), 82. člen.


4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Naročniki na prejemanje obvestil.


5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
− osebno ime in priimek,
− naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
− elektronski naslov,
− telefonska številka.


6. Namen obdelave:
Obveščanje o prodajni ponudbi (novostih, prodajnih akcijah, ugodnih ponudbah ipd.) in dogodkih (predstavitvah, matinejah, drugih kulturno-izobraževalnih dogodkih, nagradnih igrah, natečajih ipd.).


7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Do preklica posameznika.


8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Celjske Mohorjeve družbe.


9. Dejstva v zvezi z iznosom osebnih podatkov:
Posredovani osebni podatki se uporabljajo zgolj za obveščanje upravljavca o ponudbi in dogodkih in se jih ne posreduje nobenemu drugemu uporabniku za noben drug namen.


10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Baza podatkov, vodena v računalniku, je avtorizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01. 12. 2006.


11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.