Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

SPOLNOST, DUHOVNIŠTVO IN CERKEV

Sperry Len 

Strani: 208
Tematika: psihologija
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2008
ISBN 978-961-218-703-3
3,00 €

Članska cena: 2,70 € Daj v košarico

Knjiga Spolnost, duhovništvo in Cerkev je v mnogih pogledih nekaj novega. Je jedrnat, izčrpen, veljaven in sodoben vir informacij, potrebnih za razumevanje sedanjih polemik in za sprejemanje razumnih, odgovornih odločitev. Razdeljena je v tri dele. Prvi del seznani bralca s priročnim besednjakom več kot petdesetih ključnih izrazov in pojmov, ki se najpogosteje pojavljajo. Nato ga popelje skozi celoten proces psihoseksualnega razvoja in različnih dejavnikov, ki vplivajo na ta proces: hormonskih, psiholoških, družinskih in socialnih. Sledita opis in oris integrativnega modela psihoseksualnega razvoja, ki naj razjasni in poglobi bralčevo razumevanje normalnih kakor tudi patoloških posledic bioloških, psiholoških, socialnih, religioznih in duhovnih procesov, ki usmerjajo seksualni razvoj. Ta integrativni model je diagnostični algoritem za ocenjevanje kandidatov za duhovne poklice in mašniško posvečenje.
Prvi del se osredotoča predvsem na zdrav seksualni razvoj, drugi del pa opisuje vzroke za spolne prestopke duhovnikov, v katere so vpleteni otroci, adolescenti in odrasli. Začne se z razpravo o štirih determinantah spolnih prekrškov: o duhovnikovem osebnostnem in psihoseksualnem razvoju; o strukturi in kulturi njegove verske organizacije; o stresorjih in podpori v duhovnikovi službi; o odnosih z ranljivimi skupinami vernikov. Sledi opis, kako vpliva zlorabljanje in občutek samovšečne upravičenosti na duhovnikovo poklicno identiteto. Po kratki razpravi o tem, ali sta pedofilija in efebofilija kaznivi dejanji, nemoralni dejanji ali duševni motnji, prikazujemo model ranljivosti v zvezi s spolnimi prestopki duhovnikov.
Tretji del opisuje številne pereče probleme današnje Cerkve, med njimi tudi nekaj kar spornih. Sem sodi izbira primernih kandidatov za duhovne poklice, izključitev duhovnikov iz aktivne službe, preprečevanje spolnih prestopkov in konflikt glede homoseksualnosti. Knjiga pa se ne zadovolji le z opisom te problematike, ampak ponudi smernice in metode za njeno reševanje.