Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

Revija ZVON

Najstarejša slovenska revija za literaturo, kulturo in družbo

150 let

ZVON je najstarejša slovenska revija za literaturo, kulturo in družbo. Med bralce prihaja kot dvomesečnik v prenovljeni podobi, s katero poudarjamo njeno izročilo uveljavljanja žlahtne pisane besede, ki v letu 2020 obeležuje 150 let od prvega izida.

Revijo Zvon je leta 1870 na Dunaju začel izdajati Josip Stritar kot prvo slovensko literarno revijo. Z njo je ustvaril prvo napredno svobodomiselno glasilo, ki je smiselno odgovorilo na takratne kulturne potrebe Slovencev. Leta 1881 so tradicijo Zvona nadaljevali Jurčič, Kersnik, Levec in Tavčar v Ljubljanskem zvonu, ki je vse do začetka druge svetovne vojne ostal osrednji slovenski literarni mesečnik. Njegovo tradicijo so leta 1983 obudili v Celovcu, kjer je do 1998 izhajal kot Celovški zvon, vse do danes pa spet kot Zvon, sedaj v založništvu Celjske Mohorjeve družbe.

Zvon pozornost posveča aktualnim dogodkom in sodobnim miselnim tokovom v kulturi in družbi, prostor pa odpira tako uveljavljenim avtorjem kot tudi povsem svežim literarnim peresom, mladim ustvarjalcem in še ne objavljenim literarnim delom.

Zvon kot podoba nečesa pomembnega za skupnost simbolizira pomembnost sodelovanja v javnem življenju in tudi v današnji prenovljeni obleki skuša sooblikovati slovensko družbeno in kulturno zavest.


V letu 2020 bo izšlo šest številk Zvona v petih tiskanih izdajah, in sicer:
20. februarja, 
20. aprila,
19. junija (dvojna številka),
18
. septembra in 
4
. decembra.


Ustvarjalci lahko prispevke za objavo pošljete na elektronski naslov zvon@celjska-mohorjeva.si. 


Na doživeto branje!


Letna naročnina (6 številk): 27 EUR, za tujino 45 EUR. 

Cena posamezne številke: 5,40 EUR (za Slovenijo). 

Več informacij in naročila tudi na POVEZAVI!


Naročila sprejemamo:
Telefon: 03 426 48 00
Faks: 03 426 48 10
E-pošta: info@celjska-mohorjeva.si 

2019 - 1
2019 - 2
2019 - 3/4
2019 - 5
2019 - 6
2018 - 1
2018 - 2
2018 - 3/4
2018 - 5
2018 - 6
2017 - 1
2017 - 2
2017 - 3/4
2017 - 5
2017 - 6
2016 - 1
2016 - 2
2016 - 3/4
2016 - 5
2015 - 1/2
2015 - 3
2015 - 4
2015 - 5
2015 - 6
2014 - 1
2014 - 2
2014 - 3/4
2014 - 5
2014 - 6
2013 - 1/2
2013 - 3
2013 - 4
2013 - 5
2013 - 6
2012 - 1
2012 - 2
2012 - 3
2012 - 4
2012 - 5/6
2011 - 1/2
2011 - 3
2011 - 4
2011 - 5
2011 - 6
2010 - 1
2010 - 2
2010 - 3
2010 - 4
2010 - 5/6
2009 - 1
2009 - 2
2009 - 3
2009 - 4
2009 - 5/6