Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi

Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi

Knjigarna Celjske Mohorjeve družbe
Nazorjeva ul. 1, Ljubljana
Pogovore vodi dr. Bojan Žalec

Sreda, 13. december 2017, ob 17. uri

Religiozni izvor etičnosti
in dialoške medkulturnosti

V religije so nedvomno vtkane prvine, ki so potrebne za etične in dialoške odnose, tudi na medkulturni ravni. Zato ne preseneča, da mnogi govorijo o vrnitvi religije tako v družbeni prostor kot v središče teoretskega zanimanja. O teh in sorodnih temah bomo spregovorili na tokratnem srečanju in jih osvetlili z različnih vidikov: od vedskega izročila in očiščevalne vloge religije do solidarnega personalizma, sodobne francoske misli in ženske duhovnosti. Izhodišče pogovora bo znanstvena monografija Bojan Žalec in Vojko Strahovnik (ur.), Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017, ki bo na voljo po znižani ceni. Hkrati bomo predstavili glavne izsledke triletnega temeljnega raziskovalnega projekta (J6-6851) o tematiki knjige, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in ga je vodil dr. Žalec. Omenjena monografija je sad tega projekta.


Naši gostje bodo avtorji knjige in
člani projektne skupine:
dr. Janez Juhant in dr. Branko Klun s Teološke fakultete Univerze v
Ljubljani ter dr. Nadja Furlan Štante in dr. Lenart Škof iz Znanstveno
raziskovalnega središča v Kopru.

Prisrčno vabljeni!

Vabilo PDF ...