Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

ATLAS ARHITEKTURNIH FORM

Arhitektura skozi prostor in čas

Marinko Jože 

Strani: 92
Format: 240 mm x 330 mm
Vezava: Trda vezava
Leto izdaje: 2018
ISBN 978-961-278-393-8
34,50 €

Članska cena: 31,05 € Daj v košarico

Arhitekturne forme v besedi in risbi

Arhitektura je umetnost, s katero se v življenju srečujemo vsi. Atlas arhitekturnih form v sliki in besedi prinaša nazoren pregled arhi­tekturnih form, kot so se izoblikovale skozi zgodovino. Strokovno podkovano, a hkrati poljudno, najširšemu krogu bralcev namenjeno delo je nadvse primerno čtivo za vse, ki si želijo razširiti splošno razgledanost – za osnovnošolce, srednješolce in vse, ki jih zanimata umetnost stavbarstva in zgodovina civilizacij.

Atlas arhitekturnih form Jožeta Marinka, dolgoletnega profe­sorja klasičnega arhitekturnega izročila na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, nam na pregleden način razkriva žlahtnost ter pomensko bogastvo arhitekturnih form. Skupaj z avtorjevima predhodnima monografijama Antična arhitektura in Vpliv antike v arhitekturi sooblikuje nekakšen arhitekturni triptih o nikoli potešeni strasti arhitekturnega genija, da bi človeku v preobli­kovanju rigidne materije kazal na obzorja onkraj nje. Namenjen kar najširšemu krogu bralcev Atlas prinaša zgoščeno predstavitev arhitekturnega snovanja, osredotočeno na arhitekturne forme, ter v besedi in risbi razgrinja bogato ustvarjalnost na področju stavbarstva – od njenih začetkov do danes.

Posamezna arhitektura je najprej prikazana z risbami, s kate­rimi je možno kar najjasneje predstaviti posamezne stavbe ter arhitekturne člene in njihove oblike. Sledi predstavitev stavbnega tipa, ki najbolj nazorno kaže arhitekturne forme določenega obdobja – npr. grški tempelj, romanska stolnica, renesančna palača, muzej … – in je s prostorsko risbo prikazan v sredini desne strani. Ob njem so risbe stavbnih členov, ki kažejo značilne arhitekturne forme obravnavanega obdobja.

O avtorju

Arhitekt prof. dr. Jože Marinko (1943) je bil dolgoletni predavatelj predmeta Zgodovina arhitekture na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo. V slovenskem prostoru je znan tudi po številnih projektih na po­dročju sakralne arhitekture.

Odlomki iz knjige

Pričujoče delo z naslovom Atlas arhitekturnih form prikazuje bogastvo oblik, ki nastopajo v arhitekturi posameznih obdobij. Gre za oblike, ki jih srečamo v t. i. Zahodni arhitekturi od njenih začetkov na Bližnjem vzhodu v tretjem tisočletju pred Kristusom, pa do danes, ko ta arhitektura obvladuje večji del zemeljske krogle.

Podnaslov Arhitektura skozi prostor in čas pojasnjuje, da je bilo za razumevanje arhitekturnih form po­trebno vsaj zgoščeno opisati tudi izhodišča, ki so vplivala na nastanek in razvoj arhitekture ter s primeri predstaviti značilne stavbe posameznega obdobja. […] Zgoščena predstavitev arhitekturnega snovanja, osredotočena na arhitekturne forme, pred nami v besedi in risbi razgrinja bogato ustvarjalnost na področju stavbarstva – od njenih začetkov do danes. Po znanem reklu, da ena risba velja več kot tisoč besed, se lahko najprej posvetite ogledu risb, nato pa to vsebinsko dopolnite z branjem besedila. Kot pomoč pri razume­vanju manj znanih pojmov je na koncu dodan Glosar. In če vas bo Atlas arhitekturnih form spodbudil k nadaljnjemu in poglobljenemu študiju, bo njegov namen več kot izpolnjen.

(Iz avtorjevega uvoda, str. 6-7)