Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

MAŠNE IN SVETNE USTANOVE NA KRANJSKEM 1854–1862

Urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem od 1854 do 1862

Maček Jože 

Strani: 760
Format: 163 mm x 235 mm
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2009
ISBN 978-961-218-857-3
5,00 €

Članska cena: 4,50 € Daj v košarico

V tej zgodovinski monografiji, ki je nekakšno nadaljevanje leta 2005 (od nastanka prvih ustanov do leta 1809) in 2008 (obdobje 1810 do 1853) izdanih del, je na podlagi arhivskih virov po župnijah znotraj dekanij prikazan nastanek ustanov, njihovo delovanje, državno urejanje, državni nadzor in premoženje na Kranjskem od leta 1854 do 1862, strnjeno pa seveda problematika ustanavljanja in delovanja teh ustanov, njihovo število, poklicni profili ustanovnikov in ne nazadnje njihovo premoženje, ki je bilo presenetljivo veliko.
Knjigo uvaja avtorjev predgovor, sledi navedba virov in literature ter seznam kratic. V uvodu podaja avtor zasnovo dela in ob koncu pripiše metodične opombe ter slovarček manj znanih izrazov.
Prvi del knjige prinaša strnjen splošen prikaz duhovnih in svetnih ustanov: zgodovinski pregled, diskurz o mašnih ustanovah, prikazani so motivi za oblikovanje duhovnih (in svetnih) ustanov, oblike duhovnih ustanov, skupine prebivalcev, ki so utemeljevale duhovne ustanove, vrste duhovnih ustanov po namenu ter razmislek o oblikovanju duhovnih ustanov. Dodan je še sumarni pregled ustanov, zanje zbranega kapitala, obresti ter ustanovnih obveznosti.
Drugi del, ki predstavlja glavnino knjige, zajema podrobne opise duhovnih (mašnih) in svetnih ustanov pri cerkvenih enotah Ljubljanske škofije.
Knjigo zaključujejo povzetek v slovenskem in nemškem jeziku ter krajevno kazalo.