Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

Kontakt

DRUŠTVO MOHORJEVA DRUŽBA CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA d. o. o.

Uprava
Prešernova ulica 23, 3000 Celje
Telefon: 03 426 48 00
Faks: 03 426 48 10
E-pošta: info@celjska-mohorjeva.si
Jože Planinšek CM, predsednik
dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica
Aleš Planinšek, vodja financ in računovodstva
Simon Ozvatič, vodja komercialeMohorjeva knjigarna
Prešernova ulica 23, 3000 Celje
Telefon: 03 490 14 20/21
Faks: 03 490 14 22
E-pošta: knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si
Simon Ozvatič, direktor
Odpiralni čas:
Od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00,
v soboto med 8.00 in 12.00.
Uredništvo
Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 244 36 70
Faks: 01 244 36 75
E-pošta: urednistvo@celjska-mohorjeva.si
dr. Tanja Ozvatič, odgovorna urednicaKnjigarna Celjske Mohorjeve
Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 244 36 50
Faks: 01 244 36 75
E-pošta: knjigarna-lj@celjska-mohorjeva.si
Odpiralni čas:
Od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.30,
v soboto med 8.00 in 13.00.

celj


Poslovni podatki

DRUŠTVO MOHORJEVA DRUŽBA
Prešernova ulica 23, 3000 Celje
ID za DDV:SI70492344
MŠ: 5117852
Vpisano v register društev,
ki ga vodi Upravna enota Celje,
pod zap. št. 94
(Odločba 026-23/00 z dne 03. 03. 2000)
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA d. o. o.
Prešernova ulica 23, 3000 Celje
ID za DDV: SI28297881
MŠ: 2028484
Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Celju, pod številko 1/08326/00