Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

SLOVENSKA GLASBA V EVROPSKEM OKVIRU

Izbrani spisi

Klemenčič Ivan 

Strani: 472
Format: 165 mm x 235 mm
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2009
ISBN 978-961-218-800-9
3,00 €

Članska cena: 2,70 € Daj v košarico

Izbrana besedila je predstavitev avtorjevega odnosa do nekaterih temeljnih ali pomembnih vprašanj slovenske glasbene preteklosti. Besedila niso razvrščena kronološko po nastanku, marveč po zaporedju zgodovinskih obdobij in tematike znotraj njih. Ker se tematika nanaša na vsa obdobja slovenske glasbe, naj bi izbor predstavljal kontinuiteto njenega razvoja, ne da bi s tem pretendiral na izčrpnost, tem manj na raven kakšnega zgodovinskega orisa. Izbor besedil je razdeljen v dva poddela: prvi je historičen, drugi, ki prav tako ne more brez zgodovinskih vidikov, je posvečen nekaterim posebnim temam, tako denimo predstavitvi problematike mednarodnega popisa glasbene dediščine na Slovenskem, razmerju ljudske glasbe do umetne in zlasti tematiziranju glasbe Srednje Evrope. Naj bralcu tako razvrščena besedila spregovorijo o razvojnih in umetniških dosežkih slovenske glasbe, o njeni evropskosti in izvirnosti.

Ivan Klemenčič je leta 1963 končal študij muzikologije na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Magisterij in doktorat iz muzikoloških znanosti je opravil na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete. Po diplomi je dalj časa vodil Glasbeno zbirko NUK v Ljubljani. Od 1992 do upokojitve 2004 je bil predstojnik Muzikološkega inštituta ZRC SAZU. Poleg publicističnega in kritiškega dela, prvega tudi s kritičnimi odzivi na slovensko družbeno-politično stvarnost, se je posvetil preučevanju slovenske glasbe. Doma in v tujini je objavil več kot dvesto petdeset predvsem znanstvenih in strokovnih člankov, uredil je petindvajset knjižnih publikacij. V domovini in zunaj nje je aktivno sodeloval na mednarodnih simpozijih in jih sam organiziral. Bil je urednik zbirke spomenikov slovenske glasbe Monumenta artis musicae Sloveniae. Kot njegova deveta in deseta knjižna publikacija sta v pripravi drugi izdaji slovenske in angleške verzije antologije slovenske glasbe Musica noster amor.