LEKSIKON CERKVA NA SLOVENSKEM

Dekanija Postojna 1 IN 2 (koprska škofija VIII)

Drugi sodelujoči avtorji: Luka Vidmar
Fotografije: Peter Kozin
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2006
ISBN 961-218-596-4, 961-218-597-2

10,00 

Leksikon cerkva na Slovenskem je vodnik po umetnostni dediščini cerkva na Slovenskem. Njegov namen je predstavitev cerkva kot umetnostnih celot na stopnji, na kateri se nahajajo danes. Njegovo izhodišče je v naklonjenosti in odprtosti vsem umetnostnim obdobjem, tokovom in zvrstem.

Popisi posameznih cerkva so v leksikonu dokončno urejeni po dekanijah, kakor so bile določene z zadnjo reformo cerkvenih meja pred letom 2000. Skupino cerkva vsake dekanije uvajata pregled zgodovine dekanije in pregled sakralne umetnosti na področju dekanije. Znotraj dekanij so po abecednem redu razvrščene župnije oz. druge pastoralne enote, znotraj teh pa se nahajajo opisi cerkvenih stavb. Popisi cerkva so strukturirani po razdelkih: Lega in tloris, Zgodovina, Zunanjščina, Notranjščina, Poslikava, Oprema. Popis cerkve zaključuje seznam okrajšanih virov in literature. Vsak popis je opremljen s fotografijo zunanjščine cerkve.

Pričujočih pet zvezkov Leksikona cerkva na Slovenskem, ki so izšli kot prvi v zbirki, predstavljajo cerkvene stavbe v dekanijah Šempeter, Vipavska, Gornji Grad in Žalec.

Od 11 dekanij koprske škofije prinaša leksikon o postojnski dekaniji opise in barvne fotografije 66 cerkva in kapel (Peter Kozin), navaja 89 umetnikov, umetnih obrtnkov in delavnic, opise 138 oltarjev in vsaj 650 kipov in slik.