JANEZ JALEN

France Pibernik
Strani: 404
Vezava: Trda vezava
Leto izdaje: 2003
ISBN 961-218-444-5

1,50 

Knjiga o Janezu Jalnu skuša na podlagi dokumentov, pričevanj in kritičnih odmevov prikazati njegovo življenjsko in pisateljsko pot.

Jalen se je najprej posvečal dramatiki in ustvaril dramsko trilogijo Dom-Srenja-Bratje, medtem ko je svojo priljubljenost dosegel z idiličnimi romani iz gorenjskega planinskega in planšarskega življenja, zlasti v Ovčarju Marku, Cvetkóvi Cilki in Tropu brez zvoncev. Posebno mesto v njegovem pripovedništvu ima trilogija Bobri, v kateri je upodobil življenje davnih mostiščarjev na Ljubljanskem barju.

Življenjsko in pisateljsko pot Janeza Jalna nam tako avtor izčrpno oriše v dvanajstih poglavjih:
I. Pastir in šolar;
II. V iskanju dveh poklicev;
III. Najprej na odrske deske;
IV. Pot do Ovčarja Marka;
V. Nekam drugam bo treba;
VI. V zgodnji pokoj;
VII. Spet v Ljubljano;
VIII. Skozi vojno vihro;
IX. Nov pisateljski vzpon: Bobri;
X. Pisatelj v obdobju tako imenovanega socializma;
XI. Nazaj na Gorenjsko;
XII. Jalen v slovstvenozgodovinskih presojah.