GORIŠKI NADŠKOF ALOJZIJ MATIJA ZORN

Življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju

Andrej Vončina
Strani: 160
Format: 130 mm x 215 mm
Vezava: Mehka vezava
Leto izdaje: 2012
ISBN: 978-88-96632-22-2

15,00 

Članska cena: 13,50 

Delo je dopolnjena, v knjižno obliko postavljena diplomska naloga mladega duhovnika in prvačkega rojaka Andreja Vončine, ki obravnava zgodbo in usodo največjega prvačkega moža, goriškega nadškofa Alojzija Matije Zorna (1834-1897), s podnaslovom Življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju. Avtor želi podčrtati vlogo, ki jo je tedanji goriški nadškof odigral v družbeno-političnem življenju tistega časa, saj sega njegovo vodenje goriške nadškofije v obdobje zadnje četrtine 19. stoletja, ki je bilo precej zahtevno, saj se je ravno tedaj razvilo politično delovanje v Avstro-Ogrski. V narodnostno mešani goriški nadškofiji je pomemben vidik predstavljalo prav narodno vprašanje, saj je bilo marsikdaj politično delovanje pravzaprav najprej narodno. In v tem času je imel položaj goriškega nadškofa veliko težo, tudi politično.
Knjiga je razdeljena na štiri dele.  V prvem je podan splošni pregled zgodovinskega položaja v 19. stoletju do leta 1883. Drugi del pa nudi splošni politični pregled in predstavitev najpomembnejših časopisov in glasil tistega časa. V tretjem delu avtor obravnava Zornovo življenje in delo, s posebnim poudarkom na njegovem razvejanem pastoralnem delovanju. V zadnjem, četrtem delu pa podrobno obravnava Zornovo politično delovanje, mišljeno v zelo širokem smislu, saj je politično delovanje nadškofa Zorna bolj rezultat prostora in časa kot lastne izbire, kar želi avtor tudi utemeljiti.