DOMAČA NEGA

Alojzija Fink, Anica Sečnik, Pjerina Mohar
Strani: 208
Format: 210 mm x 210 mm
Vezava: mehka vezava
Leto izdaje: 2014
ISBN: 978-961-278-129-3

24,00 

Članska cena: 21,60 

Pomoč pri oskrbi in negi na domu

Knjiga Domača nega je dragoceno darilo tako svojcem kot poklicnim izvajalcem oskrbe in nege na domu.

V domače okolje se iz bolnišnic vračajo bolniki z večjimi ali manjšimi zdravstvenimi težavami, včasih po zahtevnih operacijah in z različno velikimi motnjami pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Celodnevne nege z medicinsko sestro skoraj nikoli ni možno zagotoviti, zato naj se v negovanje nujno vključi najprej družina in njeni zdravi člani, sorodniki, sosedje in po potrebi službe, ki se s pomočjo pri negi ukvarjajo poklicno. Pri tem pa je zelo pomembno, da ljudje, ki jim je poverjena skrb za varovanca, nenehno pridobivajo novo znanje, za kar skrbi tudi ta knjiga.

Avtorice ne govorijo le o »tehniki« oskrbovalnega in negovalnega dela, pogosto posežejo na področje vrednot in poudarjajo sočutje, prijateljstvo, naklonjenost, razumevanje, obzirnost, odgovornost do drugega in do sebe. Izredno dragoceni so napotki in spodbude za spoštovanje negovane osebe, upoštevanje njene intimnosti ter zasebnosti.

Priročnik o domači negi obravnava naslednje vsebine:
• Priprava na negovanje varovanca
• Varovančevo okolje
• Urejanje varovančeve postelje
• Pomoč varovancu pri vzdrževanju osebne higiene
• Priprava varovanca na spanje in počitek
• Pomoč varovancu pri gibanju
• Vpliv dolgotrajnega ležanja in omejene gibljivosti
• Hranjenje varovanca
• Pomoč varovancu pri izločanju
• Opazovanje varovanca
• Jemanje zdravil
• Najpogostejše težave v starosti
• Spremljanje umirajočih
• Programi in organizacije za pomoč starim ljudem

Priporočamo tudi dopolnilo priročniku DOMAČA NEGA - DVD!