Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

V slovo dr. Janku Čaru

V letu, ko smo se veselili petinosemdeset let njegovega življenja, nas je zapustil pesnik, pisatelj, kulturni delavec in upokojeni profesor dr. Janko Čar. S svojim bogatim kulturnim delom je pustil neizbrisne sledi tudi pri Celjski Mohorjevi družbi. Spominjamo se ga kot člana uredniškega odbora Zvona (do 2007), s čimer je aktivno sooblikoval najstarejšo slovensko revijo za literaturo, kulturo in družbo. Pri Mohorjevi je izšel tudi njegov pesniški prvenec Med svitom in zarjo (1997), posebej odmevne in lepo sprejete med bralci pa so bile Božične zgodbe (2003, 2006), ki ohranjajo spomin na njegovo otroštvo. Bil je velik ljubitelj in skrbnik slovenske besede, kar je uresničeval tako na poljudni kot tudi strokovni in znanstveni ravni. Na znanstvenem področju se je ukvarjal predvsem s kulturo izražanja, stilistiko, fonetiko in slovenščino v javni rabi. Njegovo kulturno udejstvovanje je bilo zaznamovano s humanizmom in krščansko etiko, kar je močno pogrešal ne le v sodobnih medčloveških odnosih, ampak tudi v slovenski literaturi. Za svoje delo na pedagoškem, znanstvenem, literarnem in kulturnem področju je prejel številne nagrade in častne nazive, a je kljub vsemu ostajal preprost in skromen.