Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

OTROŠKE IGRE NA SLOVENSKEM OD A DO Ž

Cvetko Igor 

Ilustracije: Igor Cvetko
Strani: 176
Format: 210 mm x 270 mm
Vezava: Trda vezava
Zbirka: REDNA ZBIRKA
Leto izdaje: 2017
ISBN 978-961-278-350-1
23,00 €

Članska cena: 20,70 € Daj v košarico

Pojdimo se igrat!

Otroške igre na Slovenskem od A do Ž si je mag. Igor Cvetko zamislil kot izbor iger za praktično rabo – tukaj in zdaj. Izbor žlahtnega izročila, ki upošteva potrebe otrok, staršev, mentorjev, vzgojiteljev, terapevtov … Opremljena z nazornimi opisi, ilustra­cijami in ponekod tudi notnimi zapisi, bo knjižica v dragoceno pomoč staršem, vzgojiteljem, voditeljem različnih dejavnosti, seveda pa tudi otrokom samim.

Otroška igra pri nas je še vedno živa, prisotna, razširjena in priljubljena. Se pa zaradi objektivnih razlogov zlasti spontana otroška igra izgublja in uhaja iz spomina njenih nosilcev. Teren (šole, vrtci, družine, povečano povpraševanje po programih prostočasnih aktivnosti …) glasno kliče po tovrstnemu gradivu in številne strokovne študije kažejo, kako velika je potreba po priročniku starih, mogoče marsikje že pozabljenih otroških iger.

V Otroških igrah na Slovenskem od A do Ž so predstavljene t. i. »tradicionalne« igre. To so tiste, ki se jih igrajo ali so se jih pred časom igrali po naših krajih in se je njihov repertoar prenašal iz roda v rod večinoma po izročilu: s staršev na otroke, s starejših otrok na mlajše. Po pravilu so to »žive« igre, torej tiste, ki se iz generacije v generacijo ne pozabijo, ampak prosto živijo med otroki in tvorijo njihov aktivni igralni repertoar. Da obstanejo kot tradicionalne, mora biti zagotovljeno marsikaj. Igre morajo biti dovolj preproste, z jasnimi pravili, napete, vabljive, zabavne, ustvarjalne. Pomembna komponenta je dejavna (so)udeležba igral­cev v njih. Vsak igralec ima v igri svoje mesto, ki ga mora odigrati sicer po pravilih, a z veliko mero ustvarjalnosti in improvizacije.

Nabor zajema 23 tipov otroških iger: lovilne, skrivalne, borilne, praskakovalne, z menjavo mest, približevalno-zadevalne, z od­vzemanjem in privzemanjem, mostne igre, igre presenečenja, posnemovalne, ugibalne, dotikalne, prstne, zibalne, rajalne, plesne, igre moči, spretnostne, gibalne, zvočne/péte, besedilne, igre vlog, strašilne in tábelne.

Vsako od 131 v knjigi obravnavanih iger spremlja legenda, ki predstavlja tip igre, okvirni čas igranja, kje se igra, kateri sta­rosti igralcev je igra namenjena, število igralcev, krajevni izvor igre (kjer je bila igra zapisana) in obstoj zanimivejših variant (različic) zapisane igre.


O avtorju:

Mag. Igor Cvetko (1949) je študiral kemijo in pozneje muzikologijo. Najprej je nekaj let poučeval, potem pa se je posvetil znanstvenoraziskovalnemu delu na Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU, v letih od 1990 do 2000 je tudi predaval na mariborski pedagoški fakulteti. Raziskoval je vokalno in instrumentalno glasbeno tradicijo, posebej se je posvetil vlogi zvoka v šegah in otroškem glasbenem izročilu, intenzivno se ukvarja tudi z lutkarstvom. Od leta 2001 je kustos za duhovno kulturo v Sloven­skem etnografskem muzeju. Skrbi za področja slovenskih ljudskih glasbil, mask in ljudskega verovanja. Sooblikoval je prvo stalno muzejsko postavitev Med družbo in naravo. Leta 2007 je postavil samostojno avtorsko razstavo Zvoki Slovenije, od ljudskih godcev do Avsenikov. Je ustanovitelj lutkovnega gledališča Zapik in gledališča Kamišibaj – pripovedovanje ob slikah na malem odru. Za Celjsko Mohorjevo je 2011 pripravil Slomškove Basni in zgodbe in jih tudi ilustriral.