Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

STANKO

Čater Herman 

Prevod: Anthony K. Čater, Martin Petrovčič
Strani: 84
Format: 270 mm x 270 mm
Vezava: Trda vezava
Leto izdaje: 2013
ISBN: 978-961-278-075-3
25,00 €

Članska cena: 22,50 € Daj v košarico

V fotografski objektiv ujeta lepota odhajajočega časa

Naključno srečanje je rodilo prijateljstvo, ob obiskih pa so nastajale fotografije, ki so bile že nekajkrat razstavljene in tudi večkrat nagrajene. Čatrove kompozicije z naklonjenostjo pripovedujejo o prezgodaj ostarelem možakarju, ga prikazujejo pri vsakdanjih opravilih, pri molitvi, med skromnim obedom ter ob kozarcu pijače. Z veliko tenkočutnostjo posneti prizori pa so tudi zgodba o hiši, ki se je navzela značaja svojega lastnika.

Čatrova serija fotografij o osamljenem možakarju iz zaselka pri Svetini je sociološka študija, a tudi fotografov razmislek o življenjskih vrednotah. Šele ko vsebino fotografij dojamemo na splošno človeški ravni in ko zaznamo njihovo formalno vrednost, se nam razprejo v vsej svoji sporočilnosti, ki tragično usodo pozabljenega starca postavlja v jedro izpraševanja o smislu bivanja. (dr. Marjeta Ciglenečki)

Fotografa je pritegnila samotna hiša, njen nenavadni prebivalec, njegov obraz, ki so ga izpisala desetletja, skromna, čadasta notranjščina, ki se je čudno lepo obarvala v motni svetlobi majhnih oken. Ob postopnem spletanju vezi so nastajale podobe, v katere zdaj, ko so pred nami, sejemo mnoge pomene, s pogledom drsimo prek predmetov, razbiramo etnološke posebnosti, se vživljamo v starčevo samotnost in se sprašujemo o socialnih razsežnostih njegovih bivanjskih razmer. Če pa za hip zapustimo opomenjeno stvarnost, se nam odprejo tudi tihi notranji svetovi, kjer so vtisi pomembnejši od smisla in so barve ter oblike sočnejše od besed … (dr. Primož Lampič)

Dvojezična slovensko-angleška izdaja.

This random meeting led to a friendship, and it was during their visits that the photographs, which have already been exhibited several times and been awarded numerous prizes, were born. Čater’s compositions favorably tell the story of a man who grew old too early, and show him at his everyday tasks: at prayer, eating a humble meal, and having a glass of wine. The scenes, shot with great sensitivity and compassion, tell the story of the house as well, which took on the characteristics of its owner. Čater kept visiting the place after the death of its owner in 2009, and he has also added several photographs to this collection showing the transformation of the humble wooden dwelling.

Čater’s series of photographs on the lonely man from the small village near Svetina is a sociological study, but it is also a series of photo­grapher’s thoughts on life and its values. The photographs are in colour, but the ima­ges deviate from the expected colour scale; the shades blend into hardly believable, sometimes even fluorescent tones, and emphasise the surrealism of the situation. The compositions require a subtle and contemplative viewing, and one must avoid the temptation to give in to sensationalism. It is only when we have come to comprehend the photographs on a general human level, and recognise their formal value, that the entire message within reveals itself to us – a message which tragically places the fate of the forgotten old man places right at the core of our questions concerning the meaning of existence.
(Marjeta Ciglenečki, PhD)

The photographer was atracted by the lonely house, its unusual inhhabitant, his face carved by decades, modest, sooting inside coloured oddly beautiful in the small windows’ dim light. Over a gradual developing of bonds, images arose into which we now, as they are before us, sow many meanings, gliding over objects with gaze, making out ethnological particularities, familiarizing ourselves with the old man's solitude and asking ourselves about the social extensions of his living conditions. But, if for a moment we look beyond the objective reality, quiet inner worlds reveal themselves, in which impressions are more important than meaning, and colours and shapes more succulent than words ...
(Primož Lampič, PhD)

Herman Čater – nekatere pomembnejše nagrade
Leto 2013: Uvrstitev v knjigo Mednarodni mojstri fotografije na dveh straneh ( 300 strani, 160 mojstrov fotografije iz vsega sveta), V Los Angelesu nominacija za dve barvni  fotografiji na World Masters Cup.
Leto 2012: Prva nagrada za foto video v Turnišču, Slovenija; Druga nagrada za fotografijo v Turnišču, Slovenija;Uvrstitev na fotonične trenutke na mednarodni pregled kolekcij v Ljubljani; Umetniški svet FIAP mu podeli MFIAP (mojster v mednarodni zvezi za umetniško fotografijo); Zlata medalja na mednarodni razstavi v Mariboru
Leto 2011: Prva nagrada na državnem tekmovanju v Turnišču; Druga nagrada na državnem tekmovanju za digitalno projekcijo fotografij DOTIK SVETLOBE; Uvrstitev med 20 najboljših fotografov na mednarodnem salonu v Španiji; Prva nagrada za najboljšo kompoziciju na mednarodnem salonu v Italiji; Zlata medalja na FIAP salonu v Novem Sadu za portretno fotografijo; Srebrna medalja  na FIAP salonu  v Novem Sadu za akt fotografijo; Srebrna medalja  na FIAP salonu v Belgiji; Tretja nagrada in nominacija na mednarodnem salonu B&W Spider awards v Londonu; Tretja nagrada na mednarodnem salonu  Artavita, Santa Barbara, ZDA; Prva nagrada na mednarodnem natečaju v Poljanah, Slovenija.