Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

O RELIGIJI

Caputo John D. 

Prevod: Leon Jagodic
Strani: 216
Format: 100 mm x 195 mm
Zbirka: VADEMECUM
Vezava: Integralna vezava
Leto izdaje: 2013
ISBN: 978-961-278-083-8
22,00 €

Članska cena: 19,80 € Daj v košarico

Kaj ljubiš, ko ljubiš svojega Boga? (Caputo)

Knjiga O Religiji je postmoderni pogled na religijo, ki jo Caputo opredeli kot »ljubezen do Boga«. Filozofovo delo nadgrajuje razprava profesorja filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani Roberta Petkovška z naslovom Religija – pogodba z nemogočim.

Osrednje vprašanje v knjigi si je avtor izposodil pri sv. Avguštinu (»Kaj ljubim, ko ljubim svojega Boga?«). Odgovarja z različnih zornih kotov. Tako v prvem poglavju pokaže, kje je mesto religije v človekovem življenju, v drugem poglavju z interpretacijo razmerja med vero in razumom v zgodovini filozofije pokaže na določeno podobnost med stališči srednjega veka (pred-moderno) in postmodernimi, v tretjem poglavju spregovori o povezavi med religijo in sodobno tehnologijo ter razloži dekonstrukcijo religije v filmu Vojna zvezd, v četrtem poglavju razpravlja o bistvu sodobnega problema religije fundamentalizmu, v zadnjem, petem poglavju pa razkriva naravo religiozne resnice v postmoderni.

Knjiga je pomemben prispevek za razumevanje vloge religije v sodobni kulturi in družbi sploh, saj samoumevno obravnava obstoj religije, ki, za čuda, neomajno kroji miselnost vseh družb, tudi sodobne, četudi je to religija brez Boga (z veliko in malo začetnico). Nekaka tiha polemika o neobstoju ateizma. Prevod besedila je zato pomemben še zlasti za slovenski prostor, v katerem so s t.i. znastvenim svetovnim nazorom pol stoletja zaman pokopavali religijo. Knjiga, napisana v za evroskopsko filozofsko misel v kar nenavadnem konverzacijskem slogu (prim. uvodni zapis lektorja J. Faganela), tako bogati širši krog zvedavih bralcev, ki jih tovrstna tematika vznemirja.

Delo nadgrajuje razprava doktorja filozofskih znanosti na Teološki fakulteti Roberta Petkovška z naslovom Religija – pogodba z nemogočim, ki podpira Caputove teze v tradicionalnem filozofskem diskurzu z izčrpno bibliografijo.