Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

KATOLIŠKA CERKEV IN VARSTVO MANJŠIN

Brezovnik Branko 

Strani: 232
Format: 100 mm x 195 mm
Vezava: Integralna vezava
Zbirka: VADEMECUM
Leto izdaje: 2011
ISBN 978-961-218-748-4

Narodne ali etnične, jezikovne in verske manjšine se srečujejo z različnimi problemi, ki otežujejo njihovo življenje ali ogrožajo njihovo etnično, versko in jezikovno identiteto. Podvržene so raznim oblikam odkrite ali prikrite diskriminacije, poniževanju, potiskajo jih v kulturno, ekonomsko in socialno podrejenost, nad njimi izvajajo zelo subtilne oblike psihološkega pritiska, na razne načine omejujejo svoboden razvoj njihove identitete, niso redki primeri, ko je v nevarnosti celo njihov fizični obstoj. Kako zagotoviti vsem ljudem – posameznikom in skupinam – ne le formalno, ampak tudi dejansko enakost, ne glede na njihovo narodnostno ali etnično poreklo, jezik in vero, je eno bistvenih političnih in varnostnih vprašanj.
Med ustanove, ki se posvečajo problemom narodnih manjšin, spoštovanju, priznavanju in zaščiti njihovih temeljnih pravic, vsekakor sodi tudi Rimskokatoliška cerkev, ki je univerzalna družba vernikov brez nacionalnih meja, ni pa mednarodnopravni subjekt, temveč subjekt, pravna oseba na osnovi notranjega prava. RKC gleda na manjšine v luči božjega razodetja, ki je namenjeno vsem narodom, ljudstvom in jezikom.