Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

RAZGLEDI PO PRAVU

Breznik Janez, Saje Andrej 

Strani: 128
Format: 215 mm x 240 mm
Vezava: Mehka vezava
Zbirka: REDNA ZBIRKA
Leto izdaje: 2014
ISBN: 978-961-278-165-1
23,00 €

Članska cena: 20,70 € Daj v košarico

Pravo je kot velik star gozd, ki se neprestano obnavlja in spreminja …

»Znani slovenski pravnik Janez Breznik je ob sodelovanju Andreja Sajeta ostal zvest svojemu sistematičnemu in hkrati za bralca prijaznemu slogu pisanja. V uvodnem delu razgrinja bistvo pravnega reda, temeljne ustavne pravice in prikaže velike sodobne pravne sisteme. V nadaljevanju nas knjiga ob upoštevanju zgodovinskega razvoja pravne stroke vodi po značilnosti posameznih pravnih vej. Razumljivo in dostopno za praktično uporabo nas seznanja s posebnostmi civilnega prava in upravnega prava ter sklene s prikazom evropskega prava. Soavtor Andrej Saje prikaže posebnosti cerkvenega prava.«
Prof. dr. Lovro Šturm

Že dolgo je tako, da pravo biva z nami kot družbo in kot posamezniki. Sodoben način življenja, značilen po bohotni produkciji in potrošnji vsega mogočega, v vseh njegovih oblikah tudi prava, nam daje občutek, da slednje, kot še marsikaj drugega (npr. medicino ali tehniko) obvladamo in poznamo. A ta občutek je varljiv.

O pravu je (bilo) že mnogo napisanega. Včasih znanstveno, strokovno ali poljudno, danes pa tudi medijsko, kar je nov žanr, ki pretežno ne sodi k nobenemu od navedenih. Krepi pa gornji občutek.

V tem delu je pobliže prikazanih samo nekaj pravnih disciplin. Izbrali smo tiste, od katerih je posameznik življenjsko odvisen kot posameznik, pa še teh ne vseh. Med takšne namreč poleg civilnega, upravnega in evropskega prava spadajo še kazensko, delovno, informacijsko (računalniško) pravo in, čez vse, zlasti tudi ustavno. Andrej Saje je predstavil tudi cerkveno pravo.

Od ustavnega prava je vključeno predvsem to, kar je v izhodišču te knjige, to je pravna ureditev razmerja med posameznikom in skupnostjo (Temeljne pravice). Od kazenskega prava pa je vključeno to, kar je pomembno za razumevanje vloge upravnih organov pri njegovem izvajanju.

O avtorjih
Janez Breznik (rojen 1942) je slovenski pravnik, ki je večino svoje poklicne poti deloval v pravosodju. Najprej je bil kazenski sodnik na občinskem in nato temeljnem sodišču. Nato je 12 let delal v slovenskirepubliški upravi in se kot vodja sektorja ukvarjal z organizacijo in zakoni s področja pravosodja. Bil je 6 let sodnik upravnega oddelka Vrhovnega sodišča RS, poskrbel za ustanovitev Upravnega sodišča RS, ki ga je 12 vodil kot predsednik. Pravu je namenil tudi strokovno publicistično delo. Med drugim je soavtor komentarjev Zakona o denacionalizaciji (1992, 2000), Zakona o splošnem upravnem postopku (20001, 20004 in 2008), Zakona o graditvi objektov (2005, 2010) , Zakona o upravnem sporu (2008) in več drugih strokovnih del.

Dr. Andrej Saje (rojen 1966) je duhovnik in docent cerkvenega prava na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med osrednje teme raziskovanja sodijo zakrament svetega zakona, razmerja med Cerkvijo in državo ter vprašanja financiranja Cerkve. Redno se udeležuje znanstvenih simpozijev kanonskih pravnikov v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Rezultati njegove znanstveno-raziskovalne dejavnosti so predvsem: monograja La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale (Rim 2003, Editrice Ponticia Universita Gregoriana, Serie Diritto Canonico, nr. 61) in druge znanstvene razprave in članki, objavljeni pretežno v tujini.