BON21

unovčite v knjigarnah Celjske Mohorjeve družbe
v Ljubljani in Celju

ob nakupu knjig v vrednosti najmanj 30 €.

Ob unovčenju bona:
– izpolnite obrazec o potrditvi unovčitve bona (povezava na Obrazec 1);
– prodajalcu predložite identifikacijski dokument (osebno izkaznico, potni list) ter mu izročite fotokopijo dokumenta.

Če unovčujete bon za drugo osebo (preneseni bon):
– prinesete s seboj izpolnjeno izjavo upravičenca o prenosu bona (Obrazec 3). V tem primeru je potrebno bon21 unovčiti v celotni vrednosti;
– če je druga oseba, za katero unovčujete bon, mladoletna in/ali ima zakonitega zastopnika ali skrbnika, prinesete s seboj izpolnjeno izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona za upravičenca po tretji osebi (Obrazec 2).

Prisrčno dobrodošli!

Postopek unovčenja bona traja nekaj minut, zato se vam vnaprej zahvaljujemo za potrpežljivost.

Bon21 je mogoče unovčiti samo pri nakupu knjig, učbenikov in delovnih zvezkov (s 5 % DDV) in ne velja za nakup katerih koli drugih izdelkov v knjigarni.
Bona21 ni mogoče unovčiti pri spletnem nakupu.
Bon21 lahko unovčite do 30. 06. 2022.

 

Druge podrobnosti: FURS …