Naročam se na e-novice

Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

SVETO IN SVETNO - Pravni vidiki verske svobode

Šturm Lovro, Drenik Simona, Prepeluh Urška 

Strani: 220
Leto izdaje: 2004
ISBN 961-218-520-4

"V trinajstih letih slovenske samostojnosti se je nekajkrat razkrilo, da primanjkuje splošne politične in pravne kulture glede položaja cerkve v državi. To pomanjkanje najbolj očitno razkriva pisanje številnih novinarjev in urednikov naših javnih glasil. Minulo politično obdobje, za katerega je bilo značilno, da je videlo v Katoliški cerkvi najhujšega notranjega sovražnika, je očitno pustilo v miselnosti ljudi globoke posledice. Nepoznavanje področja pravne teorije in ustrezne politične prakse v odnosu države do cerkve je posledica negativnega stališča do religije in njenih občestev, kajti tudi ignoriranje določenega pojava je izraz podcenjevalnega odnosa do njega" ...
"Kljub trdoživosti nekaterih predsodkov lahko torej ugotovimo, da se tudi v Sloveniji spreminja odnos politične skupnosti do Katoliške cerkve, s tem pa posledično tudi do vseh verskih skupnosti. Ta proces pa bo lahko v veliki meri še pospešilo najnovejše delo prof. dr. Lovra Šturma. Bilo je napisano kot spremna študija in teoretska utemeljitev osnutka novega zakona o verskih skupnostih, ki ga je s svojimi sodelavkami in sodelavci sestavil prav prof. dr. Lovro Šturm. Široko poznavanje obravnavanih vprašanj mu zagotavlja njegova dosedanja univerzitetna kariera, njegovo teoretsko in raziskovalno delo, kjer še posebej izstopa njegov Komentar Ustave Republike Slovenije, ki ga je zasnoval in uredil, ter njegova strokovna praksa, ki si jo je pridobil kot sodnik Ustavnega sodišča in kot njegov predsednik, kjer je moral reševati tudi odprta vprašanja s področja odnosov med državo in cerkvami oziroma verskimi skupnostmi. Sicer pa pričujoče delo nadaljuje, povzema in dopolnjuje spoznanja in poglede, ki jih je skupaj s sodelavkami in sodelavci že objavil v obširnem delu Cerkev in država, pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo. Na ta način je prof. dr. Lovro Šturm poskrbel za to, da je tudi v slovenski pravni strokovni literaturi na voljo dovolj izčrpnih, strokovno brezhibnih in dostopnih del za ustrezno obravnavanje pomembnega družbenega in političnega področja odnosov med državo in cerkvijo" (Iz spremne besede dr. Antona Stresa)