Naročam se na e-novice

Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

Redna zbirka

Redna zbirka Mohorjeve družbe je nekaj edinstvenega v vsej Evropi. Letos 166-ič prihaja med Slovence. Resda ne več v 100 000 izvodih kot ob koncu prve svetovne vojne, res ne seže več povsod po svetu, kjer žive Slovenci. Anton Aškerc je npr. v potopisu Med Rusi in Turki načrtoval obisk pri naročnikih Mohorjeve zbirke v Zakavkazju ... A vseeno! V slovenske družine prihaja zbirka že 166-ič. Zato si vodstvo prizadeva z Mohorjevskim adventnim knjižnim darom obuditi izročilo in poskrbeti, da sleherna družina sprejme medse knjižni dar Mohorjeve. V njem je knjiga za vsak rod - od dedka do vnuka, tudi za starše in za vse skupaj. Redna zbirka postaja tudi Knjižni dar za družino; zato, da jo v razvedrilu poveže, da jo s priročniki vzgaja in poučuje, da jo s povestjo obogati.

REDNA ZBIRKA 2018 (izide novembra 2017)

Mohorjev koledar 2018
Tradicionalni koledar najstarejše slovenske založbe s kalendarijskimi podatki in pestrimi prispevki avtorjev z različnih področij našega življenja po tematskih sklopih.

Branko Petauer: Puščavska vrtnica (Slovenske večernice 167)
Izvirni roman stiškega patra, v katerem spremljamo krščansko družino, potomce apostola Pavla. Petindvajsetletni Johanan od očeta prevzame obrt trgovanja s pergamentom in z rokopisi, na potovanjih po puščavah pa se v njegovo srce naseli nemir, ko v Palmiri spozna Šošano, spremljevalko kraljice Zenobije. Vzpodbudna pripoved o bratskem sožitju prvih krščanskih skupnosti, o preizkušnjah ljubezni in vere.

Igor Cvetko: Otroške ljudske igre
Zbrani opisi otroških ljudskih iger od A do Ž, kot smo se jih igrali nekoč. Igre so se skozi leta spreminjale, v njih pa ostajajo občutja življenjskih izkušenj in spoznanj naših prednikov. Knjižna izdaja bo obudila številne pozabljene načine medsebojnega druženja otrok, h kateremu skušamo otroke izza računalniških in televizijskih zaslonov pritegniti in jih spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in k osebnemu medsebojnemu druženju. Duhovito ilustrirana zakladnica otroških iger na Slovenskem in bogata vzpodbuda tudi za današnje najmlajše.

Jože Ramovš: Sožitje v družini
Poljudno strokovna knjiga, ki odgovarja na aktualne potrebe po učenju lepših odnosov v družini. Je smiselno nadaljevanje avtorjevih prejšnjih uspešnic Sto domačih zdravil za dušo in telo, ki tokrat postreže z osebno in družbeno orientacijo, učenjem lepega komuniciranja in razvijanjem sožitja v družini ob vsakdanjih drobnih in tudi ob velikih prelomnih življenjskih situacijah.

Marko Radosavljević: Pobarvanka slovenska ornamentika
V obliki svetovnega trenda pobarvank za odrasle, ki sproščajo, pomirjajo, osredotočajo naše misli in vzpodbujajo ustvarjalnost, predstavljamo dediščino slovenske ornamentike: tipični slovenski rastlinski, živalski, geometrijski in antropomorfni motivi, ujeti v prepoznavne narodne oblike, pospremljeni s strokovno razlago.


Komplet petih knjig po prednaročniški ceni: 46 EUR, redna cena 65 EUR.

Mohorjev koledar po prednaročniški ceni: 17,50 EUR, redna cena: 19,50 EUR.

Cenovna vrednost vseh posameznih knjig in Koledarja je več kot 90 EUR.

Prednaročniške cene veljajo do konca februarja 2017.

Naročila: info@celjska-mohorjeva.si, T: 03 490 14 20.