Najbolj prodajane
Zadnji izvodi

Gorenjske družine v 18. st.

Celjska Mohorjeva družba

vabi
v sredo, 23. novembra 2016, ob 19. uri
na Slovenski knjižni sejem
v Cankarjev dom v Ljubljani
na debatno kavarno


PRVI POPIS DRUŽIN NA GORENJSKEM

Pogovor s poznavalci o izjemnem dosežku, ki je v veliko pomoč rodoslovcem in nov dragocen zgodovinski vir za razumevanje socialne strukture slovenskega prebivalstva v 18. stoletju!

Leta 1754 je cesarica Marija Terezija odredila štetje in popis prebivalstva za celotno avstrijsko cesarstvo. Sistemski popis takratnega prebivalstva za 24 gorenjskih župnij je sedaj s transkripti v berljivi obliki predstavljen tudi v knjižni obliki, prvi te vrste: 

Gorenjske družine v 18. stoletju
mag. Tone Krampač, dr. Lovro Šturm, dr. Stane Granda,
dr. Primož Simoniti, dr. Matjaž Bizjak
(Celjska Mohorjeva družba, Inštitut Karantanija, Slovenska Matica)


Pogovor bo vodila dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe.


Vabljeni!

Vabilo PDF ...